Thisted Forsikring.

Lokal­forsikring
med formål.

Thisted Forsikring.

Lokal­forsikring med formål.

Udfordring.

Fra logo-land til lokal sammen­hængskraft.

Thisted Forsikring er et lokalt forankret forsikringsselskab, der bygger på nærhed, forståelse og engagement. Og på høj, faglig kvalitet. Et selskab, der holder fast i sine sunde og solide værdier – og kombinerer dem med moderne, attraktive forsikringsløsninger. Det er en svær balance, som kræver en klar og solid brandplatform.

Men som forsikringsselskab kan man med god grund rive sig i håret over, hvordan man trænger igennem til sin målgruppe med sit budskab i et tætbefærdet konkurrencefelt på et prisfokuseret marked. For målgruppen bombarderes med budskaber og tilbud, fra de åbner øjnene om morgenen, til de lukker dem om aftenen.

Så hvad gør man som lokalt forsikringsselskab, når det ikke virker at gøre det samme som alle de andre? Og hvad er egentlig alternativet til den klassiske brede markedsføring med logosponsorater?

Indsigt.

Det forpligter at være "en af de lokale".

Som lokalt forsikringsselskab er Thisted Forsikring en del af lokalområdet og har derfor en forpligtigelse til at bakke op om de forskellige aktiviteter og initiativer, der finder sted i nærområdet i Thy; et område præget af vækst, optimisme og stærke fællesskaber. Men fremstillingen af det såkaldte "Udkantsdanmark" er ofte præget af negativitet og fordomme i den offentlige debat. Det er dog et billede, som er svært at genkende i lokalområderne, hvor de lokale er glade og tilfredse med deres tilværelse i de små lokalsamfund.

Derfor besluttede vi os for at undersøge, hvordan de folk, der bor, lever og arbejder i disse områder, rent faktisk oplever og opfatter deres egen tilværelse. Vi spurgte 500 danskere i Nord-, Midt- og Vestjylland om, hvordan de oplever det at bo og leve i deres lokalområder. Undersøgelsen viste blandt andet, at syv ud af ti enten er stolte eller meget stolte af deres lokalområde, næsten tre ud af fire tror på et stærkt sammenhold, og to ud af tre tror på, at de kan nå deres mål inden for lokalsamfundets rammer.

Disse indsigter førte til ambitionen om at skabe øget stolthed omkring det, som andre kalder for udkant ved at udfordre de fordomme og gængse forestillinger, resten af landet har om Nord-, Midt- og Vestjylland og skabe positiv opmærksomhed omkring Thy og alle de ressourcer, der ligger gemt her.

Løsningen.

Fra udkantsdanmark til Danmarks Rygrad.

Der er så mange der mener noget om "Udkantsdanmark". Nærmest uden at have været der. Den negative retorik omkring Nord-, Midt- og Vestjylland skulle fejes af banen, og frem i spotlyset skulle i stedet lokale ildsjæle og projekter, der kom egnen og dens beboere til gode.

Det førte til udviklingen af den integrerede kampagne "Vi fra Danmarks Rygrad", som gennem portrætter af lokale ildsjæle fortæller historierne om de inspirerende mennesker, der er med til at holde vores lille land kørende og udfordrer de fordomme og gængse forestillinger, mange har om Nord-, Midt- og Vestjylland. Så når andre taler om udkant, taler Thisted Forsikring om "Danmarks Rygrad".

Kampagnen omfattede en serie af kampagnefilm som blev aktiveret på Facebook og YouTube. Omdrejningspunktet var en hero-film suppleret af tre kortere case-film, der alle blev udrullet digitalt. Kampagnen fik desuden en dedikeret Instagram-profil, hvor der blev fortalt historier om lokale helte og delt billeder, der alle omhandlede temaet lokal stolthed. Derudover fik kampagnen sit eget digitale kampagneunivers på danmarksrygrad.dk, hvor historien blev udfoldet, og der blev samlet op på alle aktiviteter.

"Som virksomhed er vi en del af lokalområdet og har derfor en forpligtigelse til at bakke op om de forskellige aktiviteter og initiativer. Vi er i besiddelse af en stemme, som vi gerne vil bruge konstruktivt, og netop dét er hele grundtanken bag ’Danmarks Rygrad'."

 

Cecilia Samsson.

HR og kommunikation.
Lokalstøtte med formål.

Danmarks Rygrad støtter lokale ildsjæle.

Siden 2012 har Thisted Forsikring gennem Lokalsikringsprisen uddelt mere end 2 millioner kroner til 119 lokale initiativer, projekter og ildsjæle, som er med til at gøre de lokale samfund gode steder at bo, arbejde og leve. Thisted Forsikring mener det nemlig, når de siger, at de vil bakke op om det lokale.

I 2018 var vi med til at lancere lokalstøttekonceptet "Danmarks Rygrad Støtter" i forlængelse af den integrerede "Danmarks Rygrad" kampagne. Konceptet skulle afløse Lokalsikringsprisen, og i efteråret 2018 kunne der under det nye navn stemmes om hvilke projekter, der skulle modtage støtte fra Thisted Forsikring.

Hvert år sættes der fokus på et nyt tema, der gør noget særligt for Danmarks Rygrad, og støtte initiativer inden for de temaer. I 2018 var temaet "sammenhold" – og i efteråret kunne Thisted Forsikring offentliggøre hvilke projekter der fik flest stemmer og fik støtte til at skabe og styrke det lokale sammenhold.

file3-1
file2
Resultater.

Et brand i konstant udvikling.

Som fast strategisk og kreativ bureaupartner har Happy siden 2010 arbejdet tæt sammen med Thisted Forsikring om at udvikle forsikringsselskabets brand og styrke positioneringen som lokalområdets mest personlige forsikringsselskab.

Thisted Forsikring har oplevet masser af positiv respons på blandt andet "Danmarks Rygrad" kampagnen og det beslægtede lokalstøttekoncept. Kendskabet er steget både lokalt og nationalt – og Thisted Forsikrings image ligger helt i top i nærområdet sammenlignet med konkurrerende selskaber.

Jakob Gaardsted - kvadrat

Jakob Gaardsted Petersen.

CEO / Partner.

Vil du høre mere om vores tilgang til branding og kommunikationsstrategi? Har din virksomhed også stærke værdier, der fortjener en effektiv udrulning – og ønsker du at høre mere om casen og resultaterne? Uanset hvad, er vi altid klar til at tage en uforpligtende snak om dit brands potentiale.

+45 40 44 76 22
jgp@happyogco.dk

Relaterede cases.

Relaterede cases.