Osteoporoseforeningen.

National kampagne synliggør usynlig folkesygdom.

Udfordring.

Fra usynlig folkesygdom til national handlingsplan.

Osteoporoseforeningen har i mange år kæmpet for at udbrede kendskabet til sygdommen osteoporose – bedre kendt som knogleskørhed. De arbejder for bedre forebyggelse og behandling. Hjælp til at leve med sygdommen. Og støtte til forskning.

Osteoporoseforeningens primære udfordring er, at knogleskørhed er en usynlig sygdom – indtil den rammer. Derfor går mange rundt med sygdommen uden at vide det. Og derfor er det svært at få opmærksomhed i forhold til f.eks. cancer, hjertekar-sygdomme og muskelsvind. 

De senere år har foreningen kæmpet for at øge den politiske interesse for at opprioritere indsatsen mod sygdommen. Og i forbindelse med 25-års jubilæum i 2017 blev det besluttet at gøre en ekstra indsats for at nå Osteoporoseforeningens store politiske mål: Folketingets vedtagelse af en national handlingsplan. Men hvordan åbner man befolkningens øjne for en "usynlig" folkesygdom?

Udfordring.

Fra usynlig folkesygdom til national handlingsplan.

Osteoporoseforeningen har i mange år kæmpet for at udbrede kendskabet til sygdommen osteoporose – måske bedre kendt som knogleskørhed. De arbejder for bedre forebyggelse og behandling. Hjælp til at leve med sygdommen. Og støtte til forskning.

Osteoporoseforeningens store udfordring er, at knogleskørhed er en usynlig sygdom – indtil den rammer. Derfor går mange rundt med sygdommen uden at vide det. Og derfor er det svært at få opmærksomhed i forhold til f.eks. cancer, hjertekar-sygdomme og muskelsvind. 

De senere år har foreningen kæmpet for at øge den politiske interesse for at opprioritere indsatsen mod sygdommen. Og i forbindelse med 25-års jubilæum i 2017 blev det besluttet at gøre en ekstra indsats for at nå Osteoporoseforeningens store politiske mål: Folketingets vedtagelse af en national handlingsplan. Men hvordan åbner man befolkningens øjne for en "usynlig" folkesygdom?

Indsigt.

Positivitet slår skræmmetaktikker.

Det skønnes, at op i mod 400.000 danskere lider af uopdaget knogleskørhed og dermed risikerer nedsat livskvalitet. Ikke nok med det, så stiger risikoen for knogleskørhed med alderen. Men opdages sygdommen i tide, kan forebyggelse og behandling minimere risikoen for brud og være med til at sikre et aktivt liv.

Sundhedsfremmende kampagner er typisk designet til at fremkalde frygt, men brugen af skræmmetaktikker er ofte ineffektiv i at opnå den ønskede adfærdsændring – især blandt de yngre målgrupper. Det skyldes blandt andet, at kampagner, som bruger frygt som omdrejningspunkt, ofte ignorerer de potentielle fordele ved at engagere sig i sund adfærd og derved fejler i at bidrage til løsningen.

Denne indsigt førte til valget om at kommunikere foreningens budskab fra et sundhedsperspektiv fremfor et sygdomsperspektiv ved at sætte fokus på at værne om noget, mange af os tager for givet: Vores frie bevægelighed.

Løsningen.

En fælles kamp for et knoglesundt Danmark.

Kampagnen "Kæmp for knoglerne" blev søsat med det formål at opfordre potentielle sygdomslidere til at blive undersøgt for tidlige tegn på sygdommen samt at indsamle underskrifter fra landets borgere med det formål at råbe folketingspolitikerne op og få vedtaget en national handlingsplan.

Den nationale kampagne blev aktiveret med TV-annoncering som omdrejningspunkt. I det landsdækkende TV-spot satte den folkekendte danser, "Vild med dans"-dommer og ambassadør for foreningen siden 2009, Anne Laxholm, sammen med den prisbelønnede musiker Stefan Pasborg fokus på bevægelighedens glæder med en opfordring om at hjælpe politikerne op af stolen og deltage i kampen for en national handlingsplan.

TV-annonceringen blev desuden suppleret med strategisk PR, digital storytelling og målrettede digitale indsatser samt diverse trykte materialer.

osteoporose_screens

"Hvis vi med underskriftsindsamlingen kan rejse et folkekrav om at vedtage en national handleplan, vil flere få sygdommen opdaget i tide, og tusinder vil få en bedre livskvalitet. Samtidig bremses den eksplosive vækst i de offentlige udgifter til behandling af sygdommen [...] Så vi håber på danskernes opbakning til at råbe politikerne op, så de kan skride til handling."

 

Ulla Knappe.

Landsformand, Osteoporoseforeningen.
Resultater.

Knogleskørhed på landkortet.

Happy har som fast strategisk og kreativ partner siden 2009 stået i spidsen for udviklingen af flere kampagner samt diverse materialer og indsatser i tæt samarbejde med Osteoporoseforeningen. Kombinationen af disse indsatser har med tiden ført til øget synlighed, flere medlemmer, erhvervs-sponsorater, øget politisk interesse og omtale af sygdommen i både trykt presse og på TV.

+18.000

Indsamlede underskrifter.

+20.000

Indsamlede underskrifter.

130%

Flere medlemmer i foreningen.

+130.000

Patienter i behandling.
Jakob Gaardsted - kvadrat

Jakob Gaardsted Petersen.

CEO / Partner.

Har du også en sag, det er værd at kæmpe for – og ønsker du at høre mere om casen og resultaterne? Eller er du interesseret i at høre mere om vores tilgang til PR og kampagnestrategi? Uanset hvad, er vi altid klar til at tage en uforpligtende snak om dit brands potentiale.

+45 40 44 76 22
jgp@happyogco.dk

Relaterede cases.

Relaterede cases.